در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت‌ها معتبر است.